Welke soorten kredieten biedt Cofidis aan?

Waar je ook behoefte aan hebt, bij Cofidis vind je gegarandeerd de kredietformule om je plannen mee te verwezenlijken:

Herbruikbaar krediet (revolving) Lening op afbetaling
Geldreserve
Om je te wapenen tegen onvoorziene uitgaven
Persoonlijke lening
voor al je plannen en projecten
Mastercard
voor je aankopen en geldopneming zonder kosten
Autolening
voor de aankoop van een tweedehands voertuig
Mastercard Gold
voor je aankopen en reizen (inclusief verzekeringen)
Renovatielening
voor al je renovaties
  Hergroepering van kredieten
om je maandelijkse aflossingen te verlichten
Herbruikbaar krediet (revolving) Lening op afbetaling
Geldreserve
Om je te wapenen tegen onvoorziene uitgaven
Persoonlijke lening
voor al je plannen en projecten
Mastercard
voor je aankopen en geldopneming zonder kosten
Autolening
voor de aankoop van een tweedehands voertuig
Mastercard Gold
voor je aankopen en reizen (inclusief verzekeringen)
Renovatielening
voor al je renovaties
  Hergroepering van kredieten
om je maandelijkse aflossingen te verlichten

Schrijf je in op de Cofidis-nieuwsbrief

Je vindt er:

  • Tips en ideeën die je dagelijkse leven gemakkelijker maken
  • Interessante artikels over de brede wereld van het krediet
  • Leuke wedstrijden waarmee je unieke prijzen kan winnen

Nieuwsbrief Cofidis


Hieronder maken we de vergelijking tussen een kredietopening en een lening op afbetaling:

Krediettype KREDIETOPENING LENING OP AFBETALING
Looptijd Onbepaalde duur
De geldreserve wordt aangevuld naargelang de afbetalingen.
Bepaalde duur
Het bedrag wordt in één keer op de rekening gestort.
Begin van de afbetaling De maandelijkse afbetaling wordt verwacht op de datum die op het rekeningoverzicht staat. De eerste afbetaling gebeurt een maand nadat het kapitaal effectief via overschrijving op de zichtrekening van de consument ter beschikking werd gesteld. De resterende afbetalingen dienen de volgende maanden op dezelfde dag te worden betaald.
Bedrag van de maandelijkse afbetaling Variabel in functie van het resterende verschuldigde bedrag of het kredietbedrag, of vast in het geval van een geldreserve. Vast en aan het begin van de overeenkomst bepaald, met een deel aan kapitaal en een deel aan interest, zoals in de aflossingstabel bepaald wordt.
Opnemingswijze Overschrijving op bankrekening Overschrijving op bankrekening
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het betreft de totale kost uitgedrukt in jaarlijks percentage van het kredietbedrag. Op basis van het JKP kan je verschillende aanbiedingen vergelijken.
Het JKP bestaat voor een deel uit interesten (de debetrente) en een deel uit kaart- of bijdragekosten zoals bepaald in het leencontract. Het is variabel en in functie van de maximum wettelijke JKP's. Op 1 juni 2023:

- Kredietbedrag tot € 1.250: 18%

- Kredietbedrag van € 1.250,01 tot € 5.000: 16%

- Kredietbedrag van € 5.000,01 tot € 10.001: 15%

Voorbeeld: voor een kredietopening van € 2.000 is het minimale maandelijkse te betalen bedrag 66% van het toegestane kredietbedrag verhoogd met de kaartkosten als het geval zich voordoet, hetzij voor een éénmalige en directe opname, 18 maandaflossingen van € 120 en een laatste aangepaste maandaflossing van € 85,64. Het representatieve voorbeeld geldt voor een bedrag dat wordt gefinancierd op 05/06/2024 met een eerste aflossing op 05/07/2024. Het Jaarlijks KostenPercentage (JKP) van toepassing op de kredietopening bedraagt 16,00%, inclusief de jaarlijkse bijdragen van € 5 voor de kaart, de jaarlijkse actuariële debetrente van 15,44%. Geen eenmalige kosten. Variabele jaarlijkse actuariële debetrente. De kostprijs van het krediet is afhankelijk van het toegestane kredietbedrag. Contract van onbepaalde duur. Rentevoeten van kracht op 01/12/2023, kunnen gewijzigd worden.
Het JPK bestaat niet enkel uit rente; het wordt in de leenovereenkomst bepaald en kan niet in de tijd evolueren. Het wordt beperkt door de wettelijke maxima.

Uitgezonderd oproep- en promorentes variëren de maximum JKP's die op verkoop op afbetaling van toepassing zijn in functie van het geleende bedrag:

- Kredietbedrag tot € 1.250: 21,5%

- Kredietbedrag van € 1.250,01 tot € 5.000: 16%

- Kredietbedrag hoger dan € 5.001: 13%

Voorbeeld: Het vast Jaarlijks KostenPercentage (JKP): 9,49% (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 9,49%), voor een lening op afbetaling van € 9.100 met een looptijd van 48 maanden met 47 maandaflossingen € 226,89 en een laatste aangepaste maandaflossing € 226,40 voor een totaal terug te betalen bedrag van € 10.890,23. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. JKP van toepassing vanaf 01/06/2023, kan worden gewijzigd.
Kosten in geval van laattijdige betaling In geval van laattijdige betaling zal de lener van de consument het volgende eisen: het vervallen en niet-betaalde kapitaal, het bedrag van de totale kost van het vervallen en niet-betaalde krediet, een verwijlinterest berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal, de terugbetaling van de herinnerings- en ingebrekestellingskosten.
Informatie tijdens de loop van de overeenkomst De consument ontvangt elke maand een rekeningoverzicht met daarop het bedrag van de reserve en de uitgevoerde verrichtingen: het opgenomen krediet, de uitgevoerde betalingen, de verschuldigde rente en kosten evenals de minimum te betalen maandelijkse afbetaling. De consument kan op zijn vraag tijdens de loop van de overeenkomst op elk ogenblik en zonder kosten een overzicht (afbetalingstabel) ontvangen.
Ontbinding / Vervroegde terugbetaling

Je hebt het recht om op elk ogenblik over te gaan tot een vervroegde (volledige of gedeeltelijke) afbetaling van het krediet.
De consument kan op elk ogenblik en zonder enige schadeloosstelling zijn krediet vereffenen
Beide partijen kunnen de overeenkomst ontbinden middels een opzeggingstermijn van maximum een maand in het geval van opzegging door de consument en twee maand in het geval van opzegging door de lener. De melding van die termijn dient per aangetekende zending te gebeuren.
In het geval van een vervroegde volledige terugbetaling dient de consument de lener een schadeloosstelling te betalen. De consument heeft te allen tijde het recht het om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd blijvende kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. Hij is verplicht ten minste tien dagen vóór de terugbetaling de lener per aangetekende brief op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
Nulstelling Het saldo van de kredietopening dient regelmatig op nul gezet te worden. De termijn van het op nul zetten varieert in functie van het kredietbedrag.
De lener licht de consument hier op voorhand over in.
Niet van toepassing op de lening op afbetaling.
  Looptijd
KREDIETOPENING Onbepaalde duur
De geldreserve wordt aangevuld naargelang de afbetalingen.
LENING OP AFBETALING Bepaalde duur
Het bedrag wordt in één keer op de rekening gestort.
  Begin van de afbetaling
KREDIETOPENING De maandelijkse afbetaling wordt verwacht op de datum die op het rekeningoverzicht staat.
LENING OP AFBETALING De eerste afbetaling gebeurt een maand nadat het kapitaal effectief via overschrijving op de zichtrekening van de consument ter beschikking werd gesteld. De resterende afbetalingen dienen de volgende maanden op dezelfde dag te worden betaald.
  Bedrag van de maandelijkse afbetaling
KREDIETOPENING Variabel in functie van het resterende verschuldigde bedrag of het kredietbedrag, of vast in het geval van een geldreserve.
LENING OP AFBETALING Vast en aan het begin van de overeenkomst bepaald, met een deel aan kapitaal en een deel aan interest, zoals in de aflossingstabel bepaald wordt.
  Opnemingswijze
KREDIETOPENING Overschrijving op bankrekening
LENING OP AFBETALING Overschrijving op bankrekening
  Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Het betreft de totale kost uitgedrukt in jaarlijks percentage van het kredietbedrag. Op basis van het JKP kan je verschillende aanbiedingen vergelijken.
KREDIETOPENING Het JPK bestaat niet enkel uit rente; het wordt in de leenovereenkomst bepaald en kan niet in de tijd evolueren. Uitgezonderd oproep- en promorentes variëren de maximum JKP's die op verkoop op afbetaling van toepassing zijn in functie van het geleende bedrag:

Het JKP bestaat voor een deel uit interesten (de debetrente) en een deel uit kaart- of bijdragekosten zoals bepaald in het leencontract. Het is variabel en in functie van de maximum wettelijke JKP's. Op 1 juni 2023:

- Kredietbedrag tot € 1.250: 18%

- Kredietbedrag van € 1.250,01 tot € 5.000: 16%

- Kredietbedrag van € 5.000,01 tot € 10.001: 15%

Voorbeeld: voor een kredietopening van € 2.000 is het minimale maandelijkse te betalen bedrag 66% van het toegestane kredietbedrag verhoogd met de kaartkosten als het geval zich voordoet, hetzij voor een éénmalige en directe opname, 18 maandaflossingen van € 120 en een laatste aangepaste maandaflossing van € 85,64. Het representatieve voorbeeld geldt voor een bedrag dat wordt gefinancierd op 05/06/2024 met een eerste aflossing op 05/07/2024. Het Jaarlijks KostenPercentage (JKP) van toepassing op de kredietopening bedraagt 16,00%, inclusief de jaarlijkse bijdragen van € 5 voor de kaart, de jaarlijkse actuariële debetrente van 15,44%. Geen eenmalige kosten. Variabele jaarlijkse actuariële debetrente. De kostprijs van het krediet is afhankelijk van het toegestane kredietbedrag. Contract van onbepaalde duur. Rentevoeten van kracht op 01/12/2023, kunnen gewijzigd worden.
LENING OP AFBETALING Het JPK bestaat niet enkel uit rente; het wordt in de leenovereenkomst bepaald en kan niet in de tijd evolueren. Het wordt beperkt door de wettelijke maxima.

Uitgezonderd oproep- en promorentes variëren de maximum JKP's die op verkoop op afbetaling van toepassing zijn in functie van het geleende bedrag:

Het JPK bestaat niet enkel uit rente; het wordt in de leenovereenkomst bepaald en kan niet in de tijd evolueren. Het wordt beperkt door de wettelijke maxima.

Uitgezonderd oproep- en promorentes variëren de maximum JKP's die op verkoop op afbetaling van toepassing zijn in functie van het geleende bedrag:

- Kredietbedrag tot € 1.250: 21,5%

- Kredietbedrag van € 1.250,01 tot € 5.000: 16%

- Kredietbedrag hoger dan € 5.001: 13%

Voorbeeld: Het vast Jaarlijks KostenPercentage (JKP): 9,49% (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 9,49%), voor een lening op afbetaling van € 9.100 met een looptijd van 48 maanden met 47 maandaflossingen € 226,89 en een laatste aangepaste maandaflossing € 226,40 voor een totaal terug te betalen bedrag van € 10.890,23. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. JKP van toepassing vanaf 01/06/2023, kan worden gewijzigd.
  Kosten in geval van laattijdige betaling
KREDIETOPENING In geval van laattijdige betaling zal de lener van de consument het volgende eisen: het vervallen en niet-betaalde kapitaal, het bedrag van de totale kost van het vervallen en niet-betaalde krediet, een verwijlinterest berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal, de terugbetaling van de herinnerings- en ingebrekestellingskosten.
LENING OP AFBETALING  
  Informatie tijdens de loop van de overeenkomst
KREDIETOPENING De consument ontvangt elke maand een rekeningoverzicht met daarop het bedrag van de reserve en de uitgevoerde verrichtingen: het opgenomen krediet, de uitgevoerde betalingen, de verschuldigde rente en kosten evenals de minimum te betalen maandelijkse afbetaling.
LENING OP AFBETALING De consument kan op zijn vraag tijdens de loop van de overeenkomst op elk ogenblik en zonder kosten een overzicht (afbetalingstabel) ontvangen.
  Ontbinding / Vervroegde terugbetaling
Je hebt het recht om op elk ogenblik over te gaan tot een vervroegde (volledige of gedeeltelijke) afbetaling van het krediet.
KREDIETOPENING De consument kan op elk ogenblik en zonder enige schadeloosstelling zijn krediet vereffenen Beide partijen kunnen de overeenkomst ontbinden middels een opzeggingstermijn van maximum een maand in het geval van opzegging door de consument en twee maand in het geval van opzegging door de lener. De melding van die termijn dient per aangetekende zending te gebeuren.
LENING OP AFBETALING In het geval van een vervroegde volledige terugbetaling dient de consument de lener een schadeloosstelling te betalen. De consument heeft te allen tijde het recht het om geheel of gedeeltelijk het verschuldigd blijvende kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. Hij is verplicht ten minste tien dagen vóór de terugbetaling de lener per aangetekende brief op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
  Nulstelling
KREDIETOPENING Het saldo van de kredietopening dient regelmatig op nul gezet te worden. De termijn van het op nul zetten varieert in functie van het kredietbedrag. De lener licht de consument hier op voorhand over in.

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Profiteer van interessante aanbiedingen en win mooie prijzen via onze nieuwsbrief.

De meest gelezen
artikelen

Welk krediet
kiezen?

Wens je een project te realiseren? Wil je jezelf een plezier doen?
Onverwachte uitgaven? Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Vind mijn krediet

Enkele tips

Alles wat je altijd al wilde weten over krediet zonder het te vragen.