Verzekering jobverlies en arbeidsongeschiktheid
CofiBudget

 • Dekking tot € 14.400(1)

 • Snel en eenvoudig af te sluiten

 • Persoonlijke bijstand inbegrepen

Bedrag van uw dekking

 2.400€
 4.800€
 7.200€
 9.600€
 10.800€
 14.400€
 2.400€
 4.800€
 7.200€
 9.600€
 10.800€
 14.400€


Samenvatting

In geval van jobverlies :
Totaalbedrag van uw vergoeding : 4.800
Betaling van €/maand gedurende maand

In geval van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
Totaalbedrag van uw vergoeding :
Betaling van 150€/maand gedurende 6 maanden

Inbegrepen bijstandsdiensten
Vaste maandelijkse bijdrage : 14,90


De voordelen
van CofiBudget

 • Bij jobverlies


  Ontvang bovenop wettelijke uitkeringen een aanvullend inkomen tot maximaal € 600 per maand gedurende 24 maanden, voor een totaalbedrag van € 14.400.

 • Bij volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid


  Dankzij een maandelijks vervangingsinkomen van € 150 gedurende 6 maanden blijft je financiële situatie stabiel tijdens deze periode met lagere inkomsten.

 • Vrij te gebruiken


  Gebruik het geld waarvoor je dat zelf wil. Je hoeft niet te verantwoorden waarvoor je de vergoeding gebruikt.

 • Persoonlijke bijstand


  Doe een beroep op psychologische of telefonische bijstand. Bovendien kan je rekenen op de steun van een huishoudhulp in geval arbeidsongeschiktheid.

Ook interessant
voor jou

Bescherm je krediet

Een krediet bij Cofidis? Een schuldsaldoverzekering kan je krediet in jouw plaats terugbetalen bij onvoorziene omstandigheden.

Meer info

Bescherm je familie

Tot € 140.000 om de toekomst van je familie te verzekeren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Meer info

Laat je gratis terugbellen

Vragen? Geef een tijdstip door en we bellen je gratis terug.

Een afspraak maken

Hoe de verzekering
Cofibudget aanvragen?

 1. Kies het bedrag van je dekking en de bijhorende uitkering.
 2. Klik op 'Dien je aanvraag in'.
 3. Vul het aanvraagformulier in.
 4. Een consulent neemt contact met je op om je aanvraag af te ronden.

De meest gestelde vragen

Hoeveel kost de verzekering gewaarborgd inkomen?

De verzekeringspremie varieert van € 10,90 tot € 31,90 per maand, afhankelijk van het bedrag van je dekking.

Wie kan de verzekering Cofibudget afsluiten?

De verzekering is beschikbaar voor elke volwassene jonger dan 59 jaar met een betaalde beroepsactiviteit, niet in ziekteverlof en zonder invaliditeitsuitkering.

Is dit hetzelfde als een werkloosheidsverzekering?

Nee, Cofibudget is niet alleen een verzekering gewaarborgd inkomen, maar beschermt je ook in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktbeid door ziekte of een ongeval. Je bent dus nog beter beschermd.

Is er een wachttijd?

De waarborg tijdelijke arbeidsongeschiktbeid start meteen vanaf de toetredingsdatum. Voor de waarborg jobverlies door ontslag geldt er een wachttijd van 180 dagen vanaf de inwerkingtreding van de toetreding.

(1) Naargelang de gekozen formule: bedrag van de uitkering tussen € 400 en € 600 per maand en looptijd van de dekking tussen 6 en 24 maanden.

Download de informatienota van de verzekering Cofibudget

Om het overzicht van de voornaamste waarborgen en uitsluitingen te raadplegen : Download het gestandaardiseerde informatiedocument van het verzekeringsprodukt

Download het beleid inzake belangenconflicten