Melding

Heeft u of had u contact met Cofidis Belgium in een professionele context (bv. dienstverlener, kandidaat voor een vacante functie, ex-werknemer, enz.) en wilt u een melding doen overeenkomstig de klokkenluiderswetgeving?

Om onder de klokkenluiderswet te vallen, moet uw melding betrekking hebben op een of meer van de volgende gebieden:

  • Financiële diensten en producten;
  • Consumentenbescherming;
  • Gegevensbescherming;
  • Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • Beveiliging van netwerken en informatiesystemen.


U kan uw melding indienen:

  • Per e-mail: signalement-melding@cofidis.be
  • Per post: BP30 – 7500 TOURNAI MAIRE met de vermelding "signalement-melding" op de achterkant van de enveloppe


De gegevens in het kader van uw melding worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.