Rechten en plichten van de kredietnemer

De wet op het consumentenkrediet van 13 juni 2010 bevordert de informatieverstrekking aan en de bescherming van de consument-kredietnemer. Via zijn ondertekening van de kredietovereenkomst gaat de consument-kredietnemer een verbintenis aan. Tijdens de volledige duur ervan beschikt hij over rechten, maar hij heeft ook plichten.

De rechten van de kredietnemer

 • een herroepingsrecht:
  de kredietnemer beschikt over een termijn van veertien dagen om terug te komen op zijn beslissing.
 • de mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling:
  voor alle leningen op afbetaling kan de consument het volledige of een deel van het nog verschuldigde bedrag vervroegd terugbetalen. Dit kan op elk moment gebeuren door minstens 10 dagen voor de terugbetaling een aangetekende brief te sturen naar de kredietgever. Op basis daarvan wordt ook de datum bepaald voor de berekening van de vergoeding. In ruil voor dit recht voorziet de wet een vergoeding voor de winstderving van de kredietgever: deze vergoeding mag niet meer bedragen dan 2 maanden van de totale kost van het krediet voor kredietovereenkomsten met een kredietbedrag van minder dan € 7.500 en 3 maanden voor overeenkomsten met een kredietbedrag vanaf € 7.500.

Voor kredietopeningen mag geen enkele vergoeding worden gevraagd wanneer de consument het verschuldigde saldo volledig terugbetaalt. De aard van een overeenkomst voor een kredietopening houdt voor de kredietnemer immers de verplichting in het totaal opgenomen bedrag terug te betalen.

De plichten van de kredietnemer

Door een krediet af te sluiten, moet de kredietnemer ook de regels respecteren die van toepassing zijn op het krediet dat hem is toegekend. Hij moet bijvoorbeeld alle nodige elementen aan de kredietmaatschappij bezorgen zodat die kan bepalen of hij de gevraagde lening kan krijgen zonder risico voor beide partijen.

Daarnaast heeft de consument-kredietnemer een terugbetalingsplicht volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst: de maandelijkse aflossingen moeten worden betaald op de vervaldag die is vastgelegd bij ondertekening van het krediet. De kredietnemer kan echter, in moeilijkere periodes, contact opnemen met de kredietmaatschappij om te zien of er een oplossing kan worden gevonden.

Samenvatting

Wanneer een consument-kredietnemer een kredietovereenkomst afsluit, geniet hij van rechten maar hij heeft ook plichten. Zo beschikt hij over een herroepingsrecht en de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, maar hij is ook verplicht het geleende bedrag terug te betalen.

Niejes en goede
plannen

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwigheden bij Cofidis, kan je deelnemen aan wedstrijden en ontvang je nuttige tips.

Meest populaire
artikelen

 • Kredietfraude

  Wat is kredietfraude en hoe kan je je er tegen beschermen? En wat moet je doen als je fraude vaststelt of vermoedt?

  Meer info

 • GDPR

  De GDPR-wetgeving, of AVG in het Nederlands, zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens beter beschermd worden en op een transparante manier verwerkt en verspreid worden. Lees hier hoe wij met je gegevens omgaan.

  Meer info

 • Kredietovereenkomst

  Een kredietovereenkomst is verplicht wanneer je een krediet afsluit en moet een aantal essentiële gegevens bevatten. Hou deze steeds goed bij!

  Meer info

 • Wettelijke vermeldingen

  Als verantwoordelijke kredietverstrekker zijn we verplicht een aantal wettelijke vermeldingen zoals ons adres en btw-nummer te delen. Je vindt ze hier.

  Meer info

 • Cookies

  Cofidis maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ontdek welke cookies we gebruiken en stel je voorkeuren zelf in.

  Meer info

Welk krediet
kiezen?

Wens je een project te realiseren? Wil je jezelf een plezier doen?
Onverwachte uitgaven? Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Mijn krediet vinden