Rechten en plichten van de kredietnemer

De wet op het consumentenkrediet van 13 juni 2010 bevordert de informatieverstrekking aan en de bescherming van de consument-kredietnemer. Via zijn ondertekening van de kredietovereenkomst gaat de consument-kredietnemer een verbintenis aan. Tijdens de volledige duur ervan beschikt hij over rechten, maar hij heeft ook plichten.

De rechten van de kredietnemer

  • een herroepingsrecht:
    de kredietnemer beschikt over een termijn van veertien dagen om terug te komen op zijn beslissing.
  • de mogelijkheid van een vervroegde terugbetaling:
    voor alle leningen op afbetaling kan de consument het volledige of een deel van het nog verschuldigde bedrag vervroegd terugbetalen. Dit kan op elk moment gebeuren door minstens 10 dagen voor de terugbetaling een aangetekende brief te sturen naar de kredietgever. Op basis daarvan wordt ook de datum bepaald voor de berekening van de vergoeding. In ruil voor dit recht voorziet de wet een vergoeding voor de winstderving van de kredietgever: indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de overeenkomst meer dan één jaar bedraagt, mag dergelijke vergoeding niet hoger zijn dan 1 pct. van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost. Indien de termijn niet meer dan één jaar bedraagt, mag de vergoeding ten hoogste 0,5 pct. bedragen van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost.

Voor kredietopeningen mag geen enkele vergoeding worden gevraagd wanneer de consument het verschuldigde saldo volledig terugbetaalt. De aard van een overeenkomst voor een kredietopening houdt voor de kredietnemer immers de verplichting in het totaal opgenomen bedrag terug te betalen.

De plichten van de kredietnemer

Door een krediet af te sluiten, moet de kredietnemer ook de regels respecteren die van toepassing zijn op het krediet dat hem is toegekend. Hij moet bijvoorbeeld alle nodige elementen aan de kredietmaatschappij bezorgen zodat die kan bepalen of hij de gevraagde lening kan krijgen zonder risico voor beide partijen.

Daarnaast heeft de consument-kredietnemer een terugbetalingsplicht volgens de bepalingen van de kredietovereenkomst: de maandelijkse aflossingen moeten worden betaald op de vervaldag die is vastgelegd bij ondertekening van het krediet. De kredietnemer kan echter, in moeilijkere periodes, contact opnemen met de kredietmaatschappij om te zien of er een oplossing kan worden gevonden.

Samenvatting

Wanneer een consument-kredietnemer een kredietovereenkomst afsluit, geniet hij van rechten maar hij heeft ook plichten. Zo beschikt hij over een herroepingsrecht en de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling, maar hij is ook verplicht het geleende bedrag terug te betalen.

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Profiteer van interessante aanbiedingen en win mooie prijzen via onze nieuwsbrief.

Meest populaire
artikelen

Welk krediet
kiezen?

Wens je een project te realiseren? Wil je jezelf een plezier doen?
Onverwachte uitgaven? Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Mijn krediet vinden