Consumentenkrediet

Wat is een consumentenkrediet ?

Iedereen heeft om allerlei soorten redenen ooit wel eens een krediet nodig, om bijvoorbeeld een dure aankoop te doen, zoals een wagen, meubels, een computer of huishoudtoestellen. Door een krediet te nemen kan men gewoon blijven genieten van een bepaald comfort. Een krediet kan ook dienen om bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen te financieren, om voor een onvoorziene uitgave te betalen, een huwelijk te organiseren, werken te laten uitvoeren, de binnenhuisinrichting te veranderen, een wagen te kopen of de buitenlandse studies van een kind te financieren.

Het consumentenkrediet: definitie

Het consumentenkrediet omvat een waaier van oplossingen voor de aangepaste financiering van goederen of diensten op maat van uw behoeften. Door zijn economische rol draagt het consumentenkrediet in sterke mate bij tot de nationale economische groei.

Concreet: het consumentenkrediet is een lening die wordt toegekend door een kredietmaatschappij of een bank, voor de financiering van elke aankoop anders dan een onroerend goed. Een roerend goed kopen, een dienst of een persoonlijk project financieren.
Bij een consumentenkrediet moeten het geleende bedrag en de interesten die daar bovenop komen worden terugbetaald. Het gebruik ervan wordt vastgelegd door een aantal regels die zijn opgesteld door de overheid, in samenspraak met de kredietprofessionals en de vertegenwoordigers van de consumenten. Om het consumentenkrediet op een verantwoorde manier te gebruiken, moet iedereen deze regels respecteren en beseffen wat zijn verantwoordelijkheid is op het ogenblik dat hij een krediet neemt of toekent.

Een consumentenkrediet voor elke behoefte

Omdat elke financieringsaanvraag anders is, bestaan er verschillende soorten consumentenkredieten. Afhankelijk van het feit of u een aankoop of een dienst wilt financieren, een project wilt realiseren dat u na aan het hart ligt, voor onvoorziene uitgaven komt te staan, of een beschikbare geldreserve wilt aanleggen, u moet het consumentenkrediet nemen dat is aangepast aan uw situatie en uw behoefte. Dat kan een lening op afbetaling zijn (of een aflosbaar krediet), een revolving krediet, een auto- of renovatielening, een krediethergroepering, ...
Cofidis beschikt over een uitgebreid gamma consumentenkredieten om zo goed mogelijk aan uw behoeften te kunnen voldoen, en kan u dus sturen naar het krediet dat het beste past bij uw project.

Sleutelideeën

Het consumentenkrediet is een financieringsoplossing voor bepaalde behoeften, zoals een grote aankoop, een onvoorziene uitgave, de financiering van een gebeurtenis of een uitzonderlijk project,...
Omdat elke behoefte anders is, bestaan er verschillende soorten consumentenkredieten die kunnen voldoen aan uw vraag en zijn aangepast aan uw situatie.

Een krediet aangaan is over het algemeen een belangrijke beslissing. Het is dus belangrijk dat u de rechten en plichten kent van zowel de kredietnemer als de kredietgever.