Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

V

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter V beginnen.

Vervaldag

Datum waarop een betaling (maandelijkse aflossing, driemaandelijkse betaling enz.) dient te worden verricht. De term wordt ook gebruikt om het bedrag van deze betaling aan te geven. Een termijn is vervallen wanneer de datum voor betaling verstreken is.

Ontdek onze andere diensten :