Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

V

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter V beginnen.

Verschuldigd resterend saldo

De term "verschuldigd resterend saldo" wordt in het geval van een terug te betalen lening gebruikt voor het nog resterend terug te betalen bedrag nadat de reeds betaalde maandelijkse aflossingen zijn afgetrokken. Dit is dus de te storten hoofdsom om het kapitaal terug te betalen.

Ontdek onze andere diensten :