Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

V

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter V beginnen.

Verantwoordelijke kredietverstrekker

Voor een vertrouwelijke relatie tussen de financiële instelling en haar klant is het van essentieel belang dat er een ethisch verantwoorde kredietpraktijk wordt toegepast. Het lenen van geld is een transactie die twee partijen verbindt: de kredietverstrekker verbindt zich ertoe om zijn vak op een ethisch verantwoorde manier uit te oefenen. De voorgestelde financiering dient aangepast te zijn aan de specifieke situatie van elke lener en aan zijn terugbetalingsvermogen, de communicatie tussen beide partijen moet helder en transparant zijn om een verantwoord krediet te verstrekken.

Cofidis België verbindt zich als verantwoordelijke kredietverstrekker. Verantwoordelijkheid vormt een van de kernwaarden van deze toonaangevende onderneming voor hernieuwbare kredieten: respect en ethisch handelen vormen de pijlers van onze houding tegenover onze klanten.

Ontdek onze andere diensten :