Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

K

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter K beginnen.

Kredietopening

Elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij een geldbedrag of enig ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van de consument die ervan gebruik kan maken door middel van een of meer geldopnames, meer bepaald door gebruik te maken van een betaalkaart, en die zich verbindt tot terugbetaling volgens de overeengekomen voorwaarden. De terugbetalingen bouwen de reserve op waarmee de klant nieuwe geldopnames kan doen.

Ontdek onze andere diensten :