Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

K

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter K beginnen.

Kredietgever

Term gebruikt voor de instelling die geld verstrekt in de vorm van een lening aan iemand die daarom vraagt. Niet alleen de traditionele kredietverstrekkers (banken, financiële instellingen,...) worden als kredietgever beschouwd, maar tevens iedere persoon die hoofdzakelijk leningen of kredieten verstrekt.

Ontdek onze andere diensten :