Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

K

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter K beginnen.

Kredietgever

Term gebruikt voor de instelling die geld verstrekt in de vorm van een lening aan iemand die daarom vraagt. Niet alleen de traditionele kredietverstrekkers (banken, financiële instellingen,...) worden als kredietgever beschouwd, maar tevens iedere persoon die hoofdzakelijk leningen of kredieten verstrekt.

Ontdek onze andere diensten :