Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

J

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter J beginnen.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Dit percentage omvat alle verplichte kosten om een lening te verkrijgen, dat wil zeggen: de nominale rentevoet, de doorberekening van de dossierkosten, de doorberekening van de kosten voor premies of verplichte verzekeringsbijdragen. Uitgesloten zijn de doorberekening van de kosten voor facultatieve verzekeringspremies: werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering enz., de doorberekening van andere verplichte kosten (onder andere waarborgen).

Ontdek onze andere diensten :