Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

J

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter J beginnen.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Dit percentage omvat alle verplichte kosten om een lening te verkrijgen, dat wil zeggen: de nominale rentevoet, de doorberekening van de dossierkosten, de doorberekening van de kosten voor premies of verplichte verzekeringsbijdragen. Uitgesloten zijn de doorberekening van de kosten voor facultatieve verzekeringspremies: werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering enz., de doorberekening van andere verplichte kosten (onder andere waarborgen).

Ontdek onze andere diensten :