Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

I

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter I beginnen.

Interesten

De interest van een lening is een vergoeding voor een geldlening die door de kredietverstrekker wordt verstrekt aan de lener. Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon geld leent van een andere persoon, dan koopt hij die lening. De interesten stemmen overeen met de kosten voor deze lening. Het geleende bedrag wordt kapitaal genoemd. Het bedrag dat terugbetaald dient te worden bestaat dus uit het kapitaal plus de interesten. De verschuldigde interesten worden berekend op basis van de op dat moment geldende rentevoet en de modaliteiten van de kredietovereenkomst.

Ontdek onze andere diensten :