Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

F

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter F beginnen.

Financiering

Met "financiering" bedoelt men het feit dat een bepaald kapitaal wordt verstrekt aan een particulier, een onderneming, een overheid … om een uitgave te betalen. Op deze financiering dienen interesten te worden betaald. Dit kan een lening op korte, middellange of lange termijn zijn. Voor particulieren zijn de twee grote soorten financieringen de hypothecaire leningen, voor het financieren van een woning, en de consumentenkredieten, voor het financieren van aankopen op korte en middellange termijn (aankoop van een auto, financieren van een vakantie of werkzaamheden...). Het is ook mogelijk om die aankopen te financieren met een geldreserve of een lening op afbetaling die overeenstemt met een kredietopening van onbeperkte duur.

Als specialist voor de lening op afstand stelt Cofidis België particulieren sinds 1985 eenvoudige en flexibele financieringsoplossingen voor die zijn aangepast aan de verschillende behoeften en consumentenprofielen.

Ontdek onze andere diensten :