Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

D

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter D beginnen.

Dossierkosten

Dossierkosten zijn een bijdrage die de bank of de kredietverstrekker aan de klant vraagt om de uitgaven te dekken die de instelling maakt voor het opstellen van het financieringsdossier voor een krediet. Het bedrag wisselt van instelling tot instelling, en kan soms zelfs worden aangeboden of vervat worden in de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage.

Ontdek onze andere diensten :