Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

C

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter C beginnen.

Centrale voor Kredieten aan Particulieren

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast, ingesteld door de Nationale Bank. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietverstrekkers zijn verplicht deze centrale te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

Ontdek onze andere diensten :