Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

C

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter C beginnen.

Centrale voor Kredieten aan Particulieren

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast, ingesteld door de Nationale Bank. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privédoeleinden worden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietverstrekkers zijn verplicht deze centrale te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

Ontdek onze andere diensten :