Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

C

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter C beginnen.

Carenztijd

Termijn van 90 dagen waarbinnen geen vergoedingen verschuldigd zijn in geval van Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid of Jobverlies. Hij begint te lopen op de 1ste dag waarop niet meer wordt gewerkt en bij Jobverlies op de dag waarop de sociale instelling begint met de uitbetaling van haar uitkeringen.

Ontdek onze andere diensten :