Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

B

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter B beginnen.

Boete

Bijzondere bepaling in een overeenkomst, waarin het bedrag wordt vastgelegd van de te betalen schadevergoeding ingeval de plichten die voortvloeien uit de overeenkomst, niet worden nageleefd. Contractueel bepaalde boete voor het niet naleven van de plichten van de overeenkomst.

Ontdek onze andere diensten :