Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

B

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter B beginnen.

Bankdomiciliëring

De machtiging die door de klant wordt gegeven om het de bank in naam en voor rekening van de klant mogelijk te maken de verschuldigde bedragen te betalen. Voor deze bankdomiciliëring kent de bank van de debiteur (de klant) aan de bank van de schuldeiser een specifiek nummer toe voor elke betaling: dit is het domiciliëringsnummer.

In het geval van de terugbetaling van een krediet vraagt Cofidis aan de bank om op een welbepaalde datum een maandelijkse aflossing af te schrijven van de bankrekening van de klant-debiteur.

Ontdek onze andere diensten :