Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

O

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter O beginnen.

Opeisbaarheid

Verlies van het vermogen om de lening verder terug te betalen in termijnen, na het niet-naleven door de lener van de bepalingen in de overeenkomst. De kredietverstrekker eist vervolgens de onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag (kapitaal en interest, vermeerderd met een schadevergoeding). Het verschuldigde bedrag wordt berekend aan de hand van de wettelijke bepalingen van de kredietovereenkomst.

Ontdek onze andere diensten :