Belastingen: ontdek deze
fiscaal aftrekbare kosten

Ben je bij de laatste afrekening opnieuw geschrokken van hoeveel belastingen je moet betalen? Vraag je je af of je minder had moeten betalen als je beter op de hoogte zou zijn geweest van welke fiscaal aftrekbare kosten en fiscale voordelen er bestaan?

Blijf dan vooral lezen. Op deze pagina geven we jou een overzicht van de fiscaal aftrekbare kosten voor particulieren én zelfstandingen, zodat je de volgende keer niet meer voor verrassingen komt te staan.

Fiscaal aftrekbare kosten voor particulieren

Wil je waar mogelijk geld besparen? Vraag je je af of je als particulier niet te veel belastingen betaalt? Of er nog mogelijkheden zijn om kosten die je maakt in te brengen of af te trekken?

In wat volgt geven we je een overzicht van mogelijke fiscaal aftrekbare kosten en belastingverminderingen die jou zeker zullen helpen bij het beantwoorden van die vragen.

Forfaitaire beroepskosten als particulier

Ook als werknemer kan je overwegen om beroepskosten apart in te brengen of kiezen voor een forfait. Volgens Testaankoop is het als werknemer meestal interessanter om te kiezen voor de forfaitaire kosten in jouw belastingaangifte.

Waarom dat zo is? Het forfait voor beroepskosten ging de voorbije jaren stevig de hoogte in, waardoor het interessant is. Daarnaast hebben de meeste werknemers weinig andere kosten dan hun kosten voor hun woon-werkverkeer waardoor het sowieso interessanter is om voor een forfait te gaan.

Kiezen voor forfaitaire beroepskosten is echter niet voor iedereen interessant. In bepaalde gevallen maak je wel best werk van de aangifte van jouw werkelijke kosten in jouw belastingaangifte in plaats van het forfait. Dat is bijvoorbeeld het geval als het bedrag van jouw werkelijke beroepskosten hoger is dan het forfait dat in 2023 5.520 euro bedroeg.

Kinderen of andere mensen uit jouw gezin ten laste

Heb je jouw belastingaangifte ontvangen? Ga dan na of alle gezinsleden die je ten laste kunt nemen ook effectief opgenomen zijn in de aangifte. Volgens Het Nieuwsblad worden kinderen die werken als jobstudent of als doelgroepwerknemer of ouders die bij jou inwonen soms vergeten door de belastingdienst.

Hypothecaire lening voor jouw woning

Heb je een hypotheeklening? Ga dan zeker na welke fiscale voordelen er verbonden zijn aan jouw woonlening.

Onderzoek grondig op welk belastingvoordeel jij recht hebt in jouw gewest:

Pensioensparen

Doe jij al aan pensioensparen en bouw je naast jouw wettelijk pensioen een aanvullend pensioen op? Dan heb je recht op een belastingvoordeel.

Overweeg je pensioensparen? Onderzoek of het iets voor jou is en informeer je grondig over de voordelen en mogelijke risico’s.

Interessant om in overweging te nemen: volgens Testaankoop krijg je 25% of 30% van het geld dat je hebt belegd terug dankzij een steuntje van onze fiscus in de vorm van een belastingvermindering. Besef wel: er komt uiteraard nog een eindbelastingterug, waardoor het werkelijke voordeel voor jou nog een stuk terugloopt. Maar pensioensparen is ook ondanks die eindbelasting nog steeds aantrekkelijker dan gelijkaardige beleggingen zonder fiscaal voordeel.

Dienstencheques en PWA-cheques

Heel wat mensen gebruiken dienstencheques om hun huishoudhulp te betalen. Bovendien kan je met de wijk-werkcheques in Vlaanderen en de PWA-cheques in Brussel en Wallonië kleine onderhoudswerken, tuinonderhoud of kinderopvang betalen.

Ook aan dienstencheques, wijk-werkcheques en PWA-cheques zijn fiscale voordelen verbonden die verschillen afhankelijk van gewest tot gewest:


Tip: heb je nood aan meer cheques dan het aantal cheques dat door het fiscaal voordeel wordt voorzien? Je hebt als koppel allebei recht op cheques. De enige voorwaarde is dat je de cheques dan ook elk op jullie eigen naam moet bestellen en dat je elk een eigen inschrijvingsnummer hebt.

Giften

Schenk je graag aan goede doelen, maar wist je niet dat daar fiscale voordelen aan verbonden zijn? Je hebt nochtans recht op een mogelijke belastingvermindering van 45%.

Mogelijks. Want er zijn immers een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals:

 • jouw goede doel moet een erkende instelling zijn;
 • jouw gift moet minstens 40 euro bedragen; en
 • je hebt een fiscaal attest om jouw gift te bewijzen. Opgepast: dat krijg je niet zomaar. Schenk je aan een goed doel, vraag dan meteen zelf om een fiscaal attest.

Thuislaadstations voor elektrische wagens

Rijd je met een elektrische wagen? Dan heb je recht op een belastingvermindering als je aan jouw huis een vast laadstation voor elektrische wagens installeert.

Kinderopvang

Gaat een groot deel van jouw inkomen naar kinderopvang? Niet alleen de kosten van de crèche of de onthaalhouder geven recht op een belastingvermindering. Ook de kosten van voor- of naschoolse opvang, een kamp tijdens de vakantie of van de speelpleinwerking kan je inbrengen. De fiscale regeling voor de kosten die jij maakt voor kinderopvang, lees je hier.

Fiscaal aftrekbare beroepskosten voor zelfstandigen

Er bestaan veel mythes en onduidelijkheden over wat je wel en wat je niet mag inbrengen als beroepskost. Er hangt in ons land bovendien iets mythisch rond zelfstandigen en wat ze “op de zaak kunnen zetten”.

De realiteit is een stuk minder spannend. Als zelfstandige betaal je geen belastingen op de kosten die je maakt om jouw bedrijf te laten groeien en winst te maken. Om die reden kan je jouw beroepskosten aftrekken van je jaarlijkse omzet. Je wordt vervolgens belast op het resterende bedrag.

De kans dat je als zelfstandige rijk wordt van louter kosten maken en die vervolgens inbrengen, is dan ook bijzonder klein. Ben je echter zeer goed op de hoogte of de kosten die jij maakte of wil maken ook fiscaal aftrekbare kosten zijn? Dan is de kans groot dat je effectief een stuk minder belastingen betaalt.

Wat zijn beroepskosten?

Volgens House of Finance zijn beroepskosten zakelijke uitgaven die rechtstreeks te maken hebben met de uitoefening van een beroep of een activiteit als zelfstandige.

Niet alle beroepskosten zijn 100% aftrekbaar. Er zijn ook:

 • gedeeltelijk aftrekbare kosten zoals restaurantkosten, autokosten, brandstofkosten, representatiekosten, ...
 • gemengde aftrekbare kosten: kosten die je maakt voor zaken die je zowel professioneel als privé gebruikt.
 • niet aftrekbare-kosten: zoals belastingen en boetes bijvoorbeeld. Dat zijn wel degelijk kosten voor jou als zelfstandige, maar die kan je niet inbrengen.

Wat zijn forfaitaire beroepskosten?

Ben je zelfstandige en zie je het niet zitten om al jouw beroepskosten tot in detail bij te houden en te documenteren?

Begrijpelijk. Het vraagt inderdaad heel wat tijd en inspanning om dat nauwgezet te doen.

Om die reden biedt de wetgever jou als zelfstandige de mogelijkheid om te kiezen voor een forfait. In de plaats van jouw werkelijke fiscaal aftrekbare kosten in kaart te brengen, kan je dan een vast percentage van je omzet aftrekken.

Hoeveel dat percentage voor forfaitaire beroepskosten bedraagt, hangt af van een aantal factoren. Maak je als zelfstandige winst, dan bedraagt het percentage voor de aftrek van forfaitaire beroepskosten 30%. Er zit wel een plafond aan. Je moet immers rekening houden met een maximumbedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

Tip: zorg dat je de voordelen en de nadelen van forfaitaire beroepskosten heel goed afweegt. Het is administratief een stuk makkelijker om voor een forfait te kiezen, maar zeker niet altijd de beste keuze als je minder belastingen wil betalen.

Voor de meeste zelfstandigen liggen de werkelijke fiscaal aftrekbare kosten immers hoger. In dat geval haal je een groter fiscaal voordeel uit het inbrengen van jouw werkelijke kosten.

Consulteer dus zeker een boekhouder voor je opteert voor een forfait, zodat je een goed onderbouwde keuze kunt maken.

Maak je bewust niet de keuze voor een forfait? Blijf dan zeker lezen. In wat volgt geven we je een overzicht van de belangrijkste fiscaal aftrekbare beroepskosten voor zelfstandigen.

Overzicht van fiscaal aftrekbare beroepskosten voor zelfstandigen

Kies je niet voor een forfait? In dat geval ben je verplicht om jouw fiscaal aftrekbare kosten netjes te documenteren en bij te houden.

In wat volgt geven we je een overzicht van de mogelijke fiscaal aftrekbare kosten als zelfstandige.

Weet wel: of bepaalde beroepskosten die je maakt als zelfstandige ook voor jou fiscaal aftrekbare kosten zijn of een belastingvoordeel opleveren, is niet bij wet vastgelegd.

Wel zeker is dat je een kost alleen fiscaal kan inbrengen als ze aan een aantal regels voldoet:

 • De kost moet verband houden met jouw beroep.
 • De kost die je maakt helpt jouw zaak vooruit.
 • De kost kan aangetoond worden met facturen, bonnetjes, bankafschriften, ...
 • De kost is gemaakt in de periode waarop jouw aangifte betrekking heeft.

Los daarvan is er geen algemene regel, maar is het maatwerk. Wat voor de éne zelfstandige een perfect te verantwoorden kost is, is dat voor de andere helemaal niet. Zorg er dus voor dat je slim omgaat met jouw fiscaal aftrekbare kosten. En dat je je goed informeert.

Kantoorkosten en administratiekosten

Als zelfstandige maak je sowieso kosten die te maken hebben met jouw kantoor en jouw administratie.

Deze lijst van Xerius geeft je een handig overzicht van de mogelijke fiscaal aftrekbare kosten die te maken hebben met jouw kantoor, jouw administratie en jouw informatie- en leernoden en hun bijbehorende percentages:

 • Jouw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (100%)
 • Water, elektriciteit en verwarming (100%)
 • Jouw gereedschap (100%)
 • De kosten die je maakt voor de schoonmaak van jouw kantoor (100%)
 • Briefpapier, inkt, mappen, ... (100%)
 • Bloemen voor in jouw kantoorruimte (100%)
 • Maaltijdcheques zijn 2 euro per cheque aftrekbaar op voorwaarde dat de werkgeversbijdrage niet hoger is dan 6,91 euro
 • Gratis koffie, soep, frisdrank, bier, fruit voor je personeel tijdens kantooruren (100%)
 • Jouw boekhouding (100%)
 • De beroepsopleidingen die je volgt (100%)
 • Het lidgeld van een beroepsorganisatie (100%)
 • Vakliteratuur en kranten (100%)

Voertuigkosten en andere kosten die te maken hebben met mobiliteit

De wetgever probeert jou als zelfstandige met fiscale aanmoedigingen te motiveren om vervuilende vervoersmiddelen in te ruilen voor groene mobiliteit.

Dat zie je ook duidelijk aan de lijst van mogelijke fiscaal aftrekbare kosten die te maken hebben met mobiliteit:


Fiscaal aftrekbare marketingkosten

Ook voor jouw marketing-, PR- en klantactiviteiten zijn er heel wat kosten die mogelijk in aanmerking komen als fiscaal aftrekbare kosten.

 • Restaurantkosten (69%)
 • Demonstratiekosten (100%)
 • Reclame-artikelen, stalen en monsters (100%)
 • Sponsoring met publiciteit (100%)
 • Toegangskaarten en abonnementen op culturele en sportieve manifestaties toegekend aan zakenrelaties (100%)
 • Promotie-evenementen (50% voor kosten verbonden aan lokalen, personeel en meubilair en 100% voor goederen en promotieartikelen)
 • Jouw website (100%)
 • Relatiegeschenken (50%)
 • Buitenlandse zakenreizen en geschenken die je daar geeft (100%)

Afschrijvingen

Wanneer je grotere investeringen doet of grotere kosten maakt, zoals bijvoorbeeld voor laptops, wagens, … dan gaan die doorgaans wel een tijdje mee.

Het verschil met andere beroepskosten is dat je deze kosten of investeringen over verschillende jaren spreidt. Die fiscale spreidingen worden afschrijvingen genoemd.

Volgens Xerius zijn dit de percentages voor afschrijvingen voor de verschillende soorten grotere investeringen:

 • Kantoor en gebouwen: 3%
 • Industriële gebouwen: 5%
 • Meubilair en machines: 10% (over 10 jaar)
 • Voertuigen: 20% (of over 5 jaar)
 • Klein materiaal zoals je smartphone, scanner en gereedschap: 33% (of over 3 jaar)

Overleg met jouw boekhouder

Ga als zelfstandige niet roekeloos aan de slag met deze tips. Ons land heeft een erg complex fiscaal systeem, met zeer veel regels en nog meer uitzonderingen op al die regels. De fiscale regels veranderen ook regelmatig.

Het is dan ook geen overbodige luxe om een afspraak te maken voor een goed gesprek met jouw financieel adviseur of boekhouder. De tips op deze pagina zijn de perfecte aanleiding om er samen met jouw expert voor te zorgen dat je voortaan minder belasting moet betalen.

Wist je dat je met een persoonlijke lening van Cofidis geld kunt lenen zonder verantwoording van gebruik? Na een kredietbeoordeling kennen we je een lening op afbetaling toe. Het bedrag dat je terugbetaalt hangt af van het geleende bedrag, de looptijd van je lening en de rentevoet.

Heeft dit overzicht van fiscaal aftrekbare kosten en belastingverminderingen jou gemotiveerd om een aantal voordelen grondig uit te pluizen en volgende keer minder belastingen te betalen? Zorg dan dat je erg goed informeert over de precieze voorwaarden of maak een afspraak met jouw boekhouder voor een goed gesprek. Veel succes!

Al onze tips

Gepubliceerd in Mei 2024 - Delen via:

Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief

Profiteer van interessante aanbiedingen en win mooie prijzen via onze nieuwsbrief.

De meest gelezen
artikelen

Welk krediet
kiezen?

Wens je een project te realiseren? Wil je jezelf een plezier doen?
Onverwachte uitgaven? Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Vind mijn krediet

Enkele tips

Alles wat je altijd al wilde weten over krediet zonder het te vragen.

 • Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 • Registreren

 • Nee bedankt