Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

S

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter S beginnen.

Schuldsaldoverzekering

Met de schuldsaldoverzekering kan men zich beschermen in geval van overlijden of permanente invaliditeit vóór de lening volledig is terugbetaald: de nog verschuldigde bedragen worden dan geheel of gedeeltelijk terugbetaald door de verzekeraar volgens de voorwaarden van het contract. Deze verzekering vormt uiteraard een aanzienlijke garantie voor de kredietverstrekker, maar ook voor de lener, omdat zijn naasten worden ontslagen van alle of een deel van de financiële verplichtingen voor afgesloten leningen. Deze schuldsaldoverzekering kan betrekking hebben op een hypothecaire lening, een persoonlijke lening of een kredietafkoop. Het belangrijkste verschil heeft te maken met de duur van het contract.

Cofidis België stelt u een specifieke formule voor een schuldsaldoverzekering voor. In geval van overlijden of permanente invaliditeit steunt de verzekering Garantie+ uw naasten en betaalt het lopende krediet integraal terug volgens de algemene voorwaarden. Garantie+ kan ook de maandelijkse aflossingen van het krediet overnemen in geval van jobverlies of arbeidsongeschiktheid.

Ontdek onze andere diensten :