Kredietanalyse

Hoe wordt uw kredietaanvraag geëvalueerd ?

Een klant is er niet mee gebaat een krediet te krijgen dat hij niet zal kunnen terugbetalen. Daarom zou geen enkele kredietmaatschappij en geen enkele bank een financiering mogen toekennen aan een klant die zijn terugbetalingen niet kan doen. Elke kredietaanvraag wordt dus aandachtig bestudeerd om wanbetaling en overmatige schuldenlast te vermijden.

Het antwoord op uw kredietaanvraag

Wanneer u uw kredietaanvraag hebt ingediend, zijn er twee soorten antwoorden mogelijk:

  • U kunt een “aanvaarding onder voorbehoud” krijgen van Cofidis: dat is een principeantwoord alvorens uw dossier grondig wordt bestudeerd ;
  • U kunt het antwoord “aanvraag in behandeling” krijgen: in dat geval zal een adviseur contact met u opnemen voor een gepersonaliseerde analyse die u toelaat uw kredietaanvraag te verduidelijken en aan te passen.

Het antwoord op uw kredietaanvraag volgt in elk geval na een analyse van uw situatie. Het antwoord is ook gebaseerd op de verificatie van bepaalde op te vragen gegevens, bijvoorbeeld door het raadplegen van de CKP (Centrale voor kredieten aan particulieren).

De rol van de Centrale voor kredieten aan particulieren

De kredietgever raadpleegt ook de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België. Die registreert alle kredietovereenkomsten die in België zijn afgesloten (consumentenkredieten en hypothecaire kredieten) evenals de wanbetalingen op deze kredieten. De kredietgever is verplicht de door de Centrale geregistreerde gegevens te raadplegen alvorens een kredietovereenkomst af te sluiten. Om de privacy van de particulieren te beschermen, kunnen deze gegevens in geen geval worden geraadpleegd voor commerciële doeleinden. De bedoeling van de CKP is enkel de preventiemiddelen voor overmatige schuldenlast van particulieren te versterken. De CKP organiseert zijn gegevens in twee aparte luiken:

  • Het positieve luik van de CKP: hier worden alle kredietovereenkomsten geregistreerd. Na het afsluiten van een kredietovereenkomst moet de kredietgever de gegevens van de nieuwe overeenkomst binnen de twee dagen doorgeven aan de CKP, die ze vervolgens registreert. Op het einde van de kredietovereenkomst verdwijnen de gegevens uit het positieve luik, behalve als de overeenkomst in het negatieve luik is terechtgekomen.
  • Het negatieve luik van de CKP: dit luik inventariseert alle wanbetalingen, wanneer de kredietnemer zijn terugbetalingen onderbreekt gedurende een bepaalde tijd of wanneer hij helemaal niet meer terugbetaalt. Wanneer de schuld geregulariseerd is, blijven de gegevens nog 1 jaar in het negatieve luik zitten. Als de schulden nooit terugbetaald worden, kan de bewaartermijn van die gegevens in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar.
Samenvatting

Zowel de kredietgever als de kredietnemer zijn er niet mee gebaat dat een krediet te gemakkelijk en ondoordacht wordt toegekend. Daarom wordt elke kredietaanvraag aandachtig bestudeerd en wordt het nodige geverifieerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België.