Bewijststukken kredietaanvraag

De gevraagde informatie bij het afsluiten van een krediet

Wanneer u hebt beslist welk type krediet bij uw project past en u hebt uw kredietmaatschappij gekozen, dan moet u uw aanvraag opstellen. Deze belangrijke fase moet met de grootste zorg worden uitgevoerd. Als u een document of bepaalde informatie vergeet, kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en zelfs leiden tot een weigering door de kredietverstrekker.

De informatie die u moet bezorgen voor uw kredietaanvraag

Wanneer u hebt beslist welke financieringsoplossing bij u past, kunt u online of telefonisch een krediet aanvragen. Wanneer u uw aanvraag via de website van Cofidis doet, moet u op het formulier allerlei soorten inlichtingen geven, zoals uw burgerlijke staat, uw contactgegevens, ...
Het is belangrijk dat u het formulier correct invult zodat uw aanvraag goed kan worden verwerkt: deze informatie is nodig om uw situatie nauwkeurig te kunnen beoordelen en u een gepast antwoord te geven. Hieronder vindt u de lijst met de informatie die u moet bezorgen:

  • uw burgerlijke staat en die van uw partner (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, rijksregisternummer, gezinssituatie, aantal kinderen ten laste, ...),
  • uw adres en contactgegevens (telefoonnummer en e-mail),
  • uw werksituatie,
  • uw maandelijkse inkomsten en kosten
Cofidis, een verantwoordelijke kredietverstrekker

Een krediet afsluiten betekent dat beide betrokken partijen een verbintenis aangaan: de kredietverstrekker die het geleende geld wil terugkrijgen op het einde van de transactie, en de kredietnemer die de verschuldigde bedragen moet kunnen terugbetalen over meerdere maanden of jaren. Om te controleren of de kredietnemer de toekomstige lening zal kunnen terugbetalen, vraagt de kredietgever inlichtingen over zijn werksituatie, zijn kosten en zijn inkomsten. Dit is voor de kredietverstrekker een wettelijke verplichting die beide partijen beschermt. De kredietnemer heeft er immers geen enkel belang bij een lening te krijgen die hij niet zal kunnen terugbetalen en die hem met een overmatige schuldenlast zal opzadelen. Cofidis weigert dan ook 7 op de 10 kredietaanvragen omdat de situatie te kwetsbaar is om de aangevraagde lening te kunnen dragen.

Samenvatting

Bij het invullen van uw kredietaanvraag zullen u een aantal gegevens en bewijsstukken worden gevraagd. Deze inlichtingen moeten nauwkeurig worden ingevuld. Aan de hand daarvan kan uw aanvraag worden onderzocht en wordt gekeken of de toekenning van het gevraagde krediet geen risico vormt voor de kredietverstrekker of voor u.