DISCLAIMER

Uitgever

Deze app wordt uitgegeven door:
COFIDIS nv, met hoofdkantoor in de
chaussée de Lille 422A te 7501 Orcq
(ondernemingsnummer 0400.359.283)

COFIDIS België is een kredietverstrekker die wordt gecontroleerd door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, NG, Koning Albertlaan II 16 te 1000 Brussel.

Nr. contact
Klantenservice: COFIDIS Klantenservice - Chaussée de Lille 422a
7501 Orcq.
078/050.240 (tarief van een nationaal gesprek)
consumerservice@cofidis.be
Hoofdredacteur: Céline Motte

Hosting

EURO-INFORMATION
34 rue du Wacken
67700 Strasbourg
Telefoon: 03 88 14 88 14

Deze toepassing geeft de gebruiker toegang tot de volgende functies:

  • De status van zijn lopende kredieten raadplegen
  • Financiering aanvragen
  • Een laattijdige betaling uitvoeren met een bankkaart
  • Contact opnemen met een commerciële consulent

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij vooraf heeft ingevoerd tijdens het configureren van zijn persoonlijke profiel en tijdens het gebruik van de app. COFIDIS België kan dan ook alleen aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van fouten, gebreken of nalatigheid van zijn kant.

Alle gegevens op de pagina's zijn uitsluitend eigendom van COFIDIS. Elke vermenigvuldiging, afbeelding of verspreiding van de gedeeltelijke of volledige inhoud van deze app op om het even welke drager of via om het even welke procedure is strikt verboden.

Beveiliging van de apps op iPhone, Android en Windows Phone

Deze app wordt op dezelfde manier beveiligd als de website van COFIDIS België. De beveiliging door encryptie van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de telefoon en onze servers wordt ook voor de website van COFIDIS België gebruikt.

We raden ten stelligste aan om uw telefoon automatisch te vergrendelen als hij niet wordt gebruikt. U moet ook een code instellen om hem te ontgrendelen. Die bescherming is noodzakelijk, vooral bij verlies of diefstal van uw telefoon.
We stellen voor om de gebruikersnaam te laten onthouden om het gebruik van de apps te vereenvoudigen. Die optionele functie mag echter alleen worden geactiveerd als uw telefoon beschermd is met vergrendeling zoals hierboven wordt aangeraden.

Net als op de website van COFIDIS België:

  • Moet u uitloggen door op de knop "Afmelden" te klikken zodra u klaar bent met het gebruik van de app
  • Geven wij u de mogelijkheid om andere toepassingen te openen en nadien terug te keren naar de app zonder opnieuw te moeten inloggen
  • Wordt u om veiligheidsredenen na enkele minuten van inactiviteit in de app automatisch uitgelogd

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op op 078/050 240 (tarief van een nationaal gesprek).