Klantendienst

De consulenten van Cofidis stellen alles in het werk om aan je verwachtingen tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat je volkomen tevreden bent.

Wij doen steeds ons best om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen. Toch zou het kunnen dat je nog vragen hebt, je ongenoegen wil uiten of een meningsverschil wil verduidelijken. Dat kan op één van onderstaande manieren:

Stap 1: Probeer eerst het probleem op te lossen met de betrokken Klachtendienst:

Je wenst een klacht in te dienen bij de klantendient en inningsdienst:

Je wenst een klacht in te dienen bij de dienst schadegevallen:

Per telefoon Per email

Je kan eveneens vanuit de klantenzone een klacht indienen.

Stap 2: Indien het antwoord of de oplossing niet voldoet aan je verwachtingen, dan kan je jouw dossier schriftelijk voorleggen aan de Consumentendienst:

Per post Per email Per telefoon Per fax

Vergeet niet om je referentienummer of contractnummer te vermelden, alsook het onderwerp van de klacht en een korte beschrijving van de reeds ondernomen stappen.

Stap 3: Indien je, ondanks onze inspanningen, toch niet akkoord gaat met het voorstel, kan je jouw dossier schriftelijk voorleggen aan de Ombudsman:

OMBUDSFIN is een onafhankelijke Consumentendienst, exclusief voor de bank- en beurssector. Het is hun roeping om je te helpen de behandeling van een geschil te vereenvoudigen. Door het aanreiken van een duidelijk antwoord helpen zij mee een oplossing te vinden. Voor hun tussenkomst is het noodzakelijk dat je jouw probleem al hebt voorgelegd aan de Consumentendienst van de desbetreffende financiële instelling, maar daar binnen een redelijke termijn geen oplossing gekregen hebt.

Dit zijn de gegevens:

OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

De Ombudsman van de verzekeringen kan tussenkomen in geval van een conflict met een verzekeringsfirma of een tussenpersoon in verzekeringen om via een minnelijke schikking tot een oplossing te komen voor jouw klacht.

Dit zijn de gegevens:

Ombudsman van de verzekeringen
De Meeûssquare, 35
1000 Brussel
Tel. : +32 2 547 58 71
Fax : +32 2 547 59 75
E-mail : info@ombudsman-insurance.be