Klantendienst

De adviseurs van Cofidis stellen alles in het werk om aan uw verwachtingen tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat u volkomen tevreden bent.

Wij doen steeds ons best om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen. Toch zou het kunnen dat u ons om bijkomende inlichtingen moet vragen, dat u blijk wil geven van onbegrip, een meningsverschil wil verduidelijken of uw ongenoegen wil uiten over de kredietovereenkomst of verzekeringspolis.

Stap 1 : Probeer eerst het probleem op te lossen met de betrokken Klachtendienst :

U wenst een klacht in te dienen bij de Klantendienst en Inningsdienst :

U wenst een klacht in te dienen bij de Dienst Schadegevallen :

Per telefoon 078/051.161 Per email Recla_Sinistres@cofidis.be

U kan eveneens rechtstreeks uw klacht indienen via de Klantenzone.

Stap 2 : Indien het antwoord of de oplossing niet voldoet aan uw verwachtingen, kan u uw dossier schriftelijk voorleggen aan de Consumentendienst :

Per post COFIDIS
Consumentendienst
chaussée de Lille 422a
7501 Orcq
Per email consumerservice@cofidis.be Per telefoon 078/055.055 Per fax 069/25.77.44

Vergeet niet om uw referentienummer of contractnummer te vermelden, alsook het onderwerp van uw klacht en een korte beschrijving van de reeds ondernomen stappen.

Stap 3 : Indien u, ondanks onze inspanningen, toch niet akkoord gaat met het voorstel, kan u uw dossier schriftelijk voorleggen aan de Ombudsman :

OMBUDSFIN is een onafhankelijke Consumentendienst, exclusief voor de bank- en beurssector. Het is hun roeping om u te helpen de behandeling van een geschil te vereenvoudigen. Door het aanreiken van duidelijke en samenhangende antwoorden helpen zij mee een oplossing te vinden. Voor hun tussenkomst is het noodzakelijk dat u uw probleem al hebt voorgelegd aan de Consumentendienst van de desbetreffende financiële instelling, maar daar binnen een redelijke termijn geen oplossing gekregen hebt.
Dit zijn de gegevens :

OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

De Ombudsman van de verzekeringen kan tussenkomen in geval van een conflict met een verzekeringsfirma of een tussenpersoon in verzekeringen om via een minnelijke schikking tot een oplossing te komen voor uw klacht.
Dit zijn de gegevens :

Ombudsman van de verzekeringen
De Meeûssquare, 35
1000 Brussel
Tel. : +32 2 547 58 71
Fax : +32 2 547 59 75
E-mail : info@ombudsman.as