Betalingsuitstel lening op afbetaling of uitstel nulstellingstermijn kredietopening

Omdat de Covid-19-periode voor heel wat mensen een grote financiële impact heeft, heeft de Belgische overheid beslist om voor consumentenkredieten opnieuw betalingsuitstel toe te staan. Daardoor kan je tot maximaal drie maanden betalingsuitstel aanvragen voor je lening op afbetaling of de nulstellingstermijn van je kredietopening verlengen.

Wat houdt het betalingsuitstel in?

Voor een lening op afbetaling kan je betalingsuitstel aanvragen tot drie maanden, op voorwaarde dat je lening werd afgesloten voor 1 mei 2020. Heb je voldoende met een of twee maanden uitstel, dan is dit ook mogelijk. De uitgestelde intresten voor de overbrugde periode worden achteraf verrekend en gespreid over de nog resterende terugbetalingstermijnen.

Voor kredietopeningen kan een verlenging met drie maanden van de nulstellingstermijn toegekend worden, op voorwaarde dat de nulstellingstermijn van het krediet tussen 1 februari en 31 maart 2021 valt.

Je kan tot uiterlijk 31 maart 2021 betalingsuitstel aanvragen, enkel voor toekomstige maandaflossingen en dus niet retroactief. Er worden geen dossierkosten aangerekend voor het toekennen van dit uitstel.

Belangrijk: het betalingsuitstel mag tot uiterlijk 31 maart 2021 toegestaan worden. We raden je daarom aan je aanvraag minimaal twee weken op voorhand in te dienen!

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan wordt betalingsuitstel automatisch toegekend:

 • Je vraagt zelf om uitstel van terugbetaling of verlenging van de nulstellingstermijn van je krediet.
 • Jij als kredietnemer of een persoon die onder hetzelfde dak woont, lijdt een inkomensverlies ten gevolge de coronacrisis, bijvoorbeeld door (tijdelijke) werkloosheid of sluiting van je zaak.
 • Belangrijk: Indien er meerdere personen op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat een van deze personen (vb. kinderen, ouders, …) een inkomensverlies heeft door de coronacrisis, ook al is die geen kredietnemer.
 • Je hebt geen betalingsachterstand voor het betrokken krediet van meer dan één maand op 1 januari 2021.
 • Je beschikt over minder dan € 25.000 op een spaarrekening of in een beleggingsportefeuille.
 • Je maandelijkse aflossing van het krediet bedraagt minimaal € 50.

Welke bewijsstukken moet je voorleggen?

Bedienden en arbeiders moeten een bewijs van (tijdelijke) werkloosheid voorleggen, vanaf oktober 2020. Dat kan door middel van:

 • Een kopie van je loonfiche waaruit minstens één dag tijdelijke werkloosheid blijkt.
 • Een attest van de instelling die je werkloosheidsuitkering uitbetaalt, waarop het type werkloosheid duidelijk vermeld staat.

Zelfstandigen moeten een bewijs van hun zelfstandige activiteit, met de vermelding van de sector waarin ze actief zijn, voorleggen. Dat kan door middel van:

 • Een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • Een attest van de sociale zekerheidsinstelling;
 • Een bewijs van de toekenning van één van de regionale premies (hinder- of compensatiepremie Vlaanderen, imdemnité Wallonne of prime Bruxelloise).

Daarbovenop moet je een verklaring op eer ondertekenen waarin je verklaart in overeenstemming te zijn met de gestelde voorwaarden.

Hoe kan je betalingsuitstel aanvragen?

 • 1. Neem contact op met je consulent op 078/050 070 (nationaal tarief).
  Die overloopt samen met jou of je voldoet aan de voorwaarden en informeert je over de verschillende mogelijkheden.
 • 2. Ontvang een simulatie van je aangepaste lening op afbetaling.
  Indien je voldoet aan de voorwaarden ontvang je een simulatie van je aangepaste lening. Zo heb je meteen een duidelijk zicht op je nieuwe situatie.
 • 3. Bezorg ons de nodige bewijstukken.
  Van zodra je ons de juiste bewijsstukken bezorgt, kunnen we je betalingsuitstel toekennen. Je ontvangt een bevestiging dat je aanvraag tot uitstel werd aanvaard.

Meer info over het betalingsuitstel voor consumentenkredieten vind je op de website van Febelfin.

Nieuws en goede
plannen

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de nieuwigheden bij Cofidis, kan je deelnemen aan wedstrijden en ontvang je nuttige tips.

Meest populaire
artikelen

 • PSD2 / klantauthenticatie

  PSD2 staat voor Payment Services Directive 2, de tweede versie van de Europese betaalrichtlijn die online betalen veiliger moet maken door middel van sterke klantauthenticatie.

  Meer info

 • Rechten / plichten kredietnemer

  Als je een krediet afsluit, heb je als kredietnemer enkele rechten zoals het herroepingsrecht maar ook een aantal plichten. Een overzicht van beide vind je hier.

  Meer info

 • Kredietfraude

  Wat is kredietfraude en hoe kan je je er tegen beschermen? En wat moet je doen als je fraude vaststelt of vermoedt?

  Meer info

 • GDPR

  De GDPR-wetgeving, of AVG in het Nederlands, zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens beter beschermd worden en op een transparante manier verwerkt en verspreid worden. Lees hier hoe wij met je gegevens omgaan.

  Meer info

 • Kredietovereenkomst

  Een kredietovereenkomst is verplicht wanneer je een krediet afsluit en moet een aantal essentiële gegevens bevatten. Hou deze steeds goed bij!

  Meer info

Welk krediet
kiezen?

Zijn er plannen in gedachten? Wil je jezelf een plezier doen? Onverwachte aankopen?
Ontdek in 3 klikken onze kredieten aangepast aan je budget.

Mijn krediet vinden