Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

L

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter L beginnen.

Lening op afbetaling of persoonlijke lening

Elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij geld ter beschikking wordt gesteld van een consument die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen volgens een maandelijks aflossingsplan en een rentevoet die worden bepaald voor een in de overeenkomst vooraf bepaalde periode.

Ontdek onze andere diensten :