Cofidis in het kort

Cofidis is gespecialiseerd in het op afstand verkopen van krediet- en verzekeringsoplossingen aan particulieren. We leveren en beheren eenvoudige en flexibele financiële diensten, aangepast aan de behoeften en de specifieke situatie van elk van onze klanten.

Sinds onze begindagen onderscheiden we ons door een eenvoudig en vernieuwend concept: krediet op afstand. Het bedrijf vestigt zich in 1985 in België en kent een onmiddellijk succes. We brengen snel verscheidenheid in ons aanbod, onze diensten en communicatiewijzen. Sinds 1985 is Cofidis in België marktleider op het gebied van consumentenkredieten.

Discretie en respect

In België onderhouden 400 Cofidis-medewerkers een echte vertrouwensrelatie met hun klanten: ze weten hoe ze met discretie en respect naar hen moeten luisteren en hen kunnen begeleiden.

Ze analyseren elk project en elke behoefte om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan door de geschiktste financieringsoplossingen en diensten voor te stellen: projectlening, renovatielening, autolening, geldreserve, hergroeperen van kredieten, ...

Een verantwoordelijke kredietverlener

In België kunnen particulieren die willen lenen om hun projecten te financieren kiezen uit verschillende soorten consumentenkredieten: autolening, lening op afbetaling, geldreserve, hergroeperen van kredieten, ...

Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de belangen van zijn klanten steunt Cofidis in zijn beslissingsproces op de naleving van de risicoregels en op de analyse uitgevoerd door zijn deskundige financiële adviseurs, die een dossier durven weigeren indien de aanvrager in een benauwde situatie kan terechtkomen. In 7 op 10 gevallen wordt de kredietaanvraag effectief geweigerd (dit zowel in het belang van Cofidis als in het belang van de aanvrager). Bij elke fase van het proces begeleiden de Cofidis-adviseurs hun klanten en luisteren ze naar hen zolang het krediet loopt; ze leggen alles duidelijk uit en werken volgens de geldende wetgeving. Ze stellen een duidelijke kredietovereenkomst op wat betreft de leningsvoorwaarden, rentevoeten, maandelijkse aflossingen, looptijd, ...

Management

 • Olivier Kling
  Olivier KLING

  Algemene Directie

 • Patrick Delcambre
  Patrick DELCAMBRE

  Juridische Directie

  Directie Human Resources

 • Yann Lemagnent
  Yann LEMAGNENT

  Directie Organisaties
  en Klantervaring

 • Jacques Trohel
  Jacques TROHEL

  Directie Financiën
  Directie Risico

 • Pierre Bertrand
  Pierre BERTRAND

  Directie Marketing &
  Business Development

 • Catherine Surmaire
  Catherine SURMAIRE

  Directrice Klantenrelaties

Governance memorandum

Cofidis heeft in overeenstemming met de prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België (NBB) inzake het deugdelijk bestuur van financiële instellingen een governance memorandum uitgewerkt op basis van de tien principes die de Nationale Bank voorschrijft:

 1. Vereisten waaraan de belangrijkste aandeelhouders moeten voldoen
 2. Geschikte beleidsstructuur
 3. Toewijzing van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 4. Meerkoppig bestuur, collectief leiderschap en verdeling van de taken tussen de effectieve leiders
 5. Onafhankelijke controlefuncties
 6. Vereisten waaraan de leiders moeten voldoen
 7. Bezoldigingsbeleid van de leiders
 8. Strategische doelen, ondernemingswaarden en belangenconflictenbeleid
 9. Ken uw structuur, ken uw activiteiten
 10. Bekendmaking van de beheers- en bestuursprincipes aan alle betrokken partijen

Aan de hand van dit document kan Cofidis aantonen dat het de voorkeur geeft aan bestuur dat voor alle betrokken partijen waardevol is door rekening te houden met de eigen belangen, maar ook die van de klanten. Het memorandum werd in de loop van het boekjaar aan de Nationale Bank van België bezorgd. De informatie in dit document wordt waar nodig elk jaar herzien en aangevuld.