Een kredietinstelling kiezen

Als men een consumentenkrediet zoekt om een project te financieren, is men vaak geneigd zich te focussen op de rentevoet van dat krediet. Hoewel de rentevoet een belangrijk aspect is bij de keuze van een kredietinstelling, is het niet het enige criterium waarmee rekening moet worden gehouden. Andere elementen kunnen een bepalende rol spelen op het moment dat de lening wordt afgesloten, en vervolgens tijdens de afbetaling van het krediet.

De kost van het krediet, maar dat niet alleen…

De rentevoet is niet de enige factor waarmee u rekening moet houden bij de keuze van een kredietinstelling. Die is uiteraard bepalend voor de kost van uw lening, maar u moet ook aandachtig de andere kosten bekijken die de last van het krediet kunnen verzwaren: dossierkosten, verzekeringen, boetes bij een vervroegde terugbetaling, … Een lening met een interessante rentevoet kan uiteindelijk duurder blijken dan een andere lening als men ook de bijkomende kosten in aanmerking neemt. En omgekeerd kan een hogere rentevoet gecompenseerd worden door minder kosten: daardoor wordt het krediet interessanter.

Maar naast het financiële aspect zijn er nog andere criteria die meespelen. De ervaring en de ernst van de kredietverstrekker, de kwaliteit van de dienstverlening, het reactievermogen, de luisterbereidheid en de begeleiding zijn ook belangrijke factoren. Wanneer u uw lening kiest, let dan ook zeker op de ontvangst die u hebt gekregen, op de aandacht die men aan uw vraag heeft besteed en op de kwaliteit van het advies dat u hebt gekregen. De bereidwilligheid die u hebt ervaren op het moment dat u uw lening afsloot, zal des te meer van pas komen tijdens de afbetalingsperiode van uw lening.

Sommige online kredietinstellingen vinden het ook heel belangrijk om een kwaliteitsvolle relatie op te bouwen met hun klanten: Cofidis biedt bijvoorbeeld verschillende manieren aan om contact op te nemen (via de post, telefoon, fax of internet) om zich aan te passen aan wat u het beste past. U kunt ook vragen of een Cofidis-adviseur bij u thuis komt om u te helpen de kredietovereenkomst in te vullen en de nodige bewijsstukken te verzamelen.

Het consumentenkrediet volgens Cofidis

Cofidis, al sinds 1985 de referentie op het vlak van consumentenkredieten in België, beschikt over echte knowhow die ten dienste wordt gesteld van de klant. Om zich aan te passen aan ieders behoeften biedt Cofidis zijn klanten verschillende manieren aan om contact op te nemen: telefoon, sms, online klantenzone, interactieve spraakdienst, … Daarnaast aarzelt Cofidis niet om zijn klanten ook een rechtstreeks contact aan te bieden: zodra uw kredietaanvraag aanvaard is, kunt u vragen of een Cofidis-adviseur bij u thuis komt om u te helpen bij het invullen van de kredietovereenkomst en om de nodige bewijsstukken te verzamelen.

Bovendien stelt Cofidis als verantwoordelijke kredietverstrekker samen met zijn adviseurs alles in het werk om naar elke klant te luisteren, advies te geven en klanten persoonlijk op te volgen, afhankelijk van hun behoeften. Hun taak bestaat er hoofdzakelijk in om de juiste kredietoplossing toe te kennen op het juiste moment. En omdat een krediet nooit een last mag zijn, biedt Cofidis oplossingen aan die zijn afgestemd op elke situatie. Cofidis zal ook niet aarzelen om een krediet te weigeren als dat de financiële situatie van de aanvrager uit evenwicht kan brengen. Daarom worden 7 op de 10 kredietaanvragen geweigerd: een lening mag niet worden toegekend in geval van een risicovolle financiële situatie. Via gesprekken met de klant kunnen eventuele financiële moeilijkheden worden opgespoord en kan een aangepaste oplossing worden voorgesteld. Voor Cofidis blijft een klant een klant, ook als deze betalingsmoeilijkheden heeft. De bedoeling is om te zorgen dat hij opnieuw een evenwichtig budget heeft.

Samenvatting

Hoewel de rentevoet het eerste element is waarmee de toekomstige kredietnemer rekening houdt, is het nochtans niet het enige criterium dat moet worden bekeken wanneer hij een kredietinstelling kiest. Het is ook belangrijk om de bijkomende kosten van het krediet af te wegen, want die kunnen een grote invloed hebben op de kost van het krediet. Ook de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening is uiterst belangrijk: Cofidis is een verantwoordelijke kredietverstrekker die zijn klanten op een ernstige en welwillende manier begeleidt tijdens de volledige looptijd van het krediet.