Betalingsuitstel lening op afbetaling of kredietopening

Omdat deze uitzonderlijke Covid-19-periode voor heel wat mensen een grote financiële impact heeft, heeft de Belgische overheid recent beslist om ook voor consumentenkredieten betalingsuitstel toe te staan. Daardoor kan je tot maximaal zes maanden betalingsuitstel aanvragen voor je lening op afbetaling of de nulstellingstermijn van je kredietopening verlengen.

Wat houdt het betalingsuitstel in?

Voor een lening op afbetaling kan je betalingsuitstel aanvragen tot drie maanden, met een mogelijke verlenging van drie maanden. Heb je voldoende met één of twee maanden uitstel, dan is dit ook mogelijk.

Voor kredietopeningen kan een verlenging met drie maanden van de nulstellingstermijn toegekend worden, met een mogelijke verlenging van drie maanden. Dit kan enkel indien de nulstellingstermijn tussen de dag van je aanvraag en 31 juli 2020 valt.

Je kan tot uiterlijk 31 juli 2020 betalingsuitstel aanvragen, enkel voor toekomstige maandaflossingen en dus niet retroactief. De uitgestelde intresten voor de overbrugde periode worden achteraf verrekend en gespreid over de nog resterende terugbetalingstermijnen. Er worden geen dossierkosten aangerekend voor het toekennen van dit uitstel.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan kom je in aanmerking voor betalingsuitstel:

 • Je vraagt zelf om uitstel van terugbetaling of verlenging van de nulstellingstermijn van je krediet.
 • Jij als kredietnemer of een persoon die onder hetzelfde dak woont, lijdt een inkomensverlies ten gevolge de coronacrisis, bijvoorbeeld door (tijdelijke) werkloosheid of sluiting van je zaak.
  • Belangrijk: Indien er meerdere personen op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat een van deze personen (vb. kinderen, ouders, …) een inkomensverlies heeft door de coronacrisis, ook al is die geen kredietnemer.
 • Je hebt geen betalingsachterstand voor het betrokken krediet van meer dan één maand op 1 april 2020.
 • Je beschikt over minder dan € 25.000 op een spaarrekening of in een beleggingsportefeuille.
 • Je maandelijkse aflossing van het krediet bedraagt minimaal € 50.
Welke bewijsstukken moet je voorleggen?

Bedienden en arbeiders moeten een bewijs van (tijdelijke) werkloosheid voorleggen, vanaf maart 2020. Dat kan door middel van:

 • Een kopie van je loonfiche waaruit minstens één dag tijdelijke werkloosheid blijkt.
 • Een attest van de instelling die je werkloosheidsuitkering uitbetaalt, waarop het type werkloosheid duidelijk vermeld staat.

Zelfstandigen moeten een bewijs van hun zelfstandige activiteit, met de vermelding van de sector waarin ze actief zijn, voorleggen. Dat kan door middel van:

 • Een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Een attest van de sociale zekerheidsinstelling.

Daarbovenop moet je een verklaring op eer ondertekenen waarin je verklaart in overeenstemming te zijn met de gestelde voorwaarden.

Hoe kan je betalingsuitstel aanvragen?
 • 1. Neem contact op met je consulent op 078/050 070 (1).
  Die overloopt samen met jou of je voldoet aan de voorwaarden en informeert je over de verschillende mogelijkheden.
 • 2. Ontvang een simulatie van je aangepaste lening op afbetaling.
  Indien je voldoet aan de voorwaarden ontvang je een simulatie van je aangepaste lening. Zo heb je meteen een duidelijk zicht op je nieuwe situatie.
 • 3. Bezorg ons de nodige bewijstukken.
  Van zodra je ons de juiste bewijsstukken bezorgt, kunnen we je betalingsuitstel toekennen. Je ontvangt een bevestiging dat je aanvraag tot uitstel werd aanvaard.

Meer info over het betalingsuitstel voor consumentenkredieten vind je in onze FAQ.

(1) Kostprijs van een nationaal gesprek.