Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

W

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter W beginnen.

Werkloosheidsverzekering

De werkloosheidsverzekering of verzekering tegen jobverlies is geen verplichte verzekering, maar wordt soms aanbevolen door kredietmaatschappijen. Om deze verzekering af te sluiten, moet men een schuldsaldoverzekering hebben. Bovendien moet men in loondienst zijn met een contract van onbeperkte duur, en voldoen aan een aantal voorwaarden qua activiteit en leeftijd. De werkloosheidsverzekering garandeert de lener dat een deel van zijn afbetalingstermijnen wordt betaald of dat hij een vast bedrag krijgt tijdens een periode van werkloosheid. Toch moet men beseffen dat de duur van de vergoeding beperkt is in de tijd en er vaak een wachttijd wordt toegepast.

Cofidis België stelt u haar verzekeringsformule, Cofibudget, voor. In geval van jobverlies of tijdelijke arbeidsongeschiktheid keert direxi.budget u gedurende maximaal 6 maanden 150€ per maand uit. Deze garantie geldt tot 65 jaar (60 jaar in geval van jobverlies).

Ontdek onze andere diensten :