Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

W

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter W beginnen.

Wachttijd

De wachttijd omvat de eerste 180 opeenvolgende dagen na de datum waarop de verzekeringspolis van kracht wordt.
Voor schadegevallen (Jobverlies bij de Kredietopening; Jobverlies en Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid bij de Lening op Afbetaling) die zich voordoen voorafgaand aan die wachttijd wordt geen vergoeding uitgekeerd, ongeacht de duur.

Ontdek onze andere diensten :