Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, heeft Cofidis België zich voorgenomen een kredietwoordenboek op te stellen voor zijn cliënten. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hoopt Cofidis dat de leners of toekomstige leners zich gemakkelijker zullen onderhouden met de Cofidis- consulenten over de verschillende financieringsoplossingen, en de subtiliteiten beter zullen begrijpen.

S

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter S beginnen.

Schuldratio

De schuldratio is dat deel van het inkomen van een gezin dat al toegewezen is aan de terugbetaling van zijn schulden. Men bekomt deze door het bedrag van de lasten (huur, facturen, lopende leningen, voeding...) te delen door het bedrag van de maandelijkse netto-inkomsten. De schuldratio kan worden gebruikt om het terugbetalingsvermogen van een lener en wat er overblijft om te leven, te bepalen.

Ontdek onze andere diensten :