Kredietwoordenboek

Omdat de kredietwereld en de woordenschat van de financiële instellingen soms te ingewikkeld is, hebben we een kredietwoordenboek opgemaakt. Het groepeert alle veel voorkomende krediettermen en geeft duidelijke definities.

Zo hopen we dat onze klanten of toekomstige klanten de kredietwereld beter begrijpen en ook de gesprekken met onze consulenten glashelder zijn.

S

Om de woordenschat van het krediet beter te begrijpen stelt Cofidis zijn kredietwoordenboek voor met de definities van de termen die met de letter S beginnen.

Schadegeval of schadeverwekkend feit

Alle voorvallen die aanleiding kunnen geven tot de toepassing van de waarborg van de verzekeringsovereenkomst: ziekte, ongeval, enz.

Ontdek onze andere diensten :